REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE

Sklep internetowy, którego właścicielem jest Andrzej Kusy Pronet Music, działa pod adresem internetowym www.prowinylcd.com

Siedziba:

Andrzej Kusy - Prowinylcd
Podole 22A
95-002 Smardzew

REGULAMIN ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.prowinylcd.com

- drogą mailową pod adresem: sklep@prowinylcd.com

- telefonicznie:

Polska (+48) 669304800

Codziennie przez 24 godziny na dobę!

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w liście bądź w wiadomości sms: numeru telefonu i adresu e-mailowego (po przyjęciu zamówienia sprzedawca może dokonać jego potwierdzenia drogą telefoniczną lub poprzez e-mail).

Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem lub telefonicznie informację o przyjęciu zamówienia.

4. Stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, dane Klienta wpisane w formularzu osobowym zostają wprowadzone do bazy danych sklepu www.prowinylcd.com Administratorem tych danych jest Firma PRONET MUSIC. Baza danych w/w sklepu została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów i nie jest udostępniana innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych.

5. Do każdej przesyłki z artykułami NA ŻYCZENIE KLIENTA MOŻE BYĆ dołączany jest paragon / specyfikacja (chyba że Klient w czasie składania zamówienia wyrazi wolę otrzymania rachunku oraz poda swój numer NIP). Rachunek wystawiany jest tuż przed przekazaniem artykułów do wysyłki.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować, o ile nie zostało jeszcze przekazane do wysyłki.

7. Ceny wszystkich artykułów w sklepie podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (Firma usługowo-Handlowa nie jest płatnikiem VAT!!!), ZATEM PODANE CENY SĄ JUŻ CENAMI BRUTTO. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki (czas oczekiwania stanowi ich sumę). Czas realizacji zamówienia w przypadku artykułów, których aktualnie na stanie nie posiadamy, jest ściśle uzależniony od tempa ich dostawy do siedziby sklepu przez ich polskich i zagranicznych dystrybutorów. 

Zamówione artykuły na terenie Polski i zagranicę dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (w formie przesyłek poleconych priorytetowych).

10. Formy płatności za zamówione towary:

- przelewem bankowym na konto (przedpłata); Klienci, którzy wybiorą tę formę płatności, otrzymają e-mailowe bądź telefoniczne powiadomienie o skompletowaniu przesyłki. Równocześnie zostaną poproszeni o przelanie kwoty odpowiadającej wartości przesyłki na wskazany przez nas rachunek bankowy sklepu. Przesyłkę wyślemy po wpłynięciu pieniędzy na konto (co następuje zazwyczaj 1 do 2 dni po dokonaniu przelewu);

- Gotówką, po uprzednim, telefonicznym lub mailowym, uzgodnieniu terminu odbioru przesyłki bez dodatkowych opłat. Pozostały obszar Polski, przy zamówieniu przynajmniej ZA KWOTĘ 399,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: STO OSIEMDZIESIĄT ZŁOTYCH) LUB WYŻSZĄ  nie uiszcza opłaty za przesyłkę!!!

AKCEPTUJEMY KARTY KREDYTOWE.

11. Zgodnie z Nową Ustawą  "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD, płyty DVD, płyty winylowe muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem /rachunkiem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

12. Wszystkie nowe towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

13. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki, Klient odkryje w dowolnym z przesłanych artykułów wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres naszej firmy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem! Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon / rachunek z możliwie dokładnym opisem na odwrocie przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są natychmiast od momentu ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ ORAZ PRZESYŁEK:

1. Czas realizacji zamówień, sposób i koszty dostawy przesyłek

Czas oczekiwania na przesyłkę przez Klienta, to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

Czas realizacji zamówienia w przypadku artykułów, których aktualnie na stanie nie posiadamy, jest ściśle uzależniony od tempa ich dostawy do naszej siedziby przez ich polskich i zagranicznych dystrybutorów.  Zamówione artykuły na terenie Polski dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłkami poleconymi priorytetowymi.

Koszty dostawy PŁYT WINYLOWYCH aktualnie wynoszą 10,00 zł. ZA LIST PRIORYTETOWY.
Koszty dostawy PŁYT CD LUB DVD aktualnie wynoszą 6,00 zł. ZA LIST EKONOMICZNY.
PRZY ZAMÓWIENIACH PŁYTY CD LUB DVD CENA PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ 10,00 zł.

2. Formy płatności

Przelew na rachunek sklepu -  numer rachunku: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.52 1020 3440 0000 7302 0115 4897
BANK PEKAO 30 1950 0001 2006 7228 5747 0001
Gotówką – odbiór własny
- Kartą kredytową
- Przelew na konto

- PayPal na adres: akusy@wp.pl

3. Reklamacje

Wszystkie artykuły znajdujące się w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta. W związku z tym, jeśli po otrzymaniu przesyłki Klient stwierdzi, że którykolwiek z otrzymanych artykułów posiada wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne, które nastąpić mogły podczas dostawy przesyłki, proszony jest o odesłanie wadliwego towaru na nasz koszt. Produkt wymienimy na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy pieniądze.